single.php
Dzięki przeprowadzonej diagnozie zostały zidentyfikowane potrzeby kulturalne mieszkańców. Część z nich została już przez nas wdrążona podczas wakacji np. kino plenerowe czy kawiarenka nad rzeką przy DOK i spotkania kulturalne na dziedzińcu DOK latem. Zdecydowanie ożywiło to życie kulturalne w Dzierzgoniu i zaangażowało mieszkańców – podczas spotkań pokazywaliśmy lokalnych artystów. Udało się także osiągnąć cel znalezienia partnerów współpracy. Kino plenerowe współrealizowaliśmy z lokalną fundacją. Pojawiło się kilka osób oraz grup zainteresowanych współpracą z DOK oraz udziałem w konkursie na inicjatywy lokalne

Diagnoza i rozwój inicjatyw lokalnych w gminie Dzierzgoń


Dzięki przeprowadzonej diagnozie zostały zidentyfikowane potrzeby kulturalne mieszkańców. Część z nich została już przez nas wdrążona podczas wakacji np. kino plenerowe czy kawiarenka nad rzeką przy DOK i spotkania kulturalne na dziedzińcu DOK latem. Zdecydowanie ożywiło to życie kulturalne w Dzierzgoniu i zaangażowało mieszkańców – podczas spotkań pokazywaliśmy lokalnych artystów. Udało się także osiągnąć cel znalezienia partnerów współpracy. Kino plenerowe współrealizowaliśmy z lokalną fundacją. Pojawiło się kilka osób oraz grup zainteresowanych współpracą z DOK oraz udziałem w konkursie na inicjatywy lokalne

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f