kontakt.php
DOK Dzierzgoń
Dane kontaktowe

Dzierzgoński Ośrodek Kultury

Adres: ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń

55 276 26 47

dok.dzierzgon@wp.pl

NIP: 5791003628

Nr. Konta: 46 8310 0002 0000 0101 2000 0010

Inspektorem Ochrony Danych w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury jest Pan Waldemar Hypś.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) zobowiązani są Państwo do udostępnienia danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych na swojej stronie internetowej. Wyżej wymieniona informacja powinna zawierać: imię i nazwisko IOD oraz adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do udostępnienia na stronie www: inspektor@cbi24.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Waldemar Hypś

Formularz kontaktowy

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f