single.php
Niepodległa na lata 2017-2021

Niepodległa na lata 2017-2021


Zadanie polegało na włączeniu mieszkańców gminy Dzierzgoń w świętowanie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie 10 wydarzeń włączających do udziału mieszkańców. Każdy miesiąc był poświęcony różnym zadaniom, a wśród nich są wykłady historyczne, warsztaty plastyczne, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, inscenizacja historyczna, tworzenie trasy zabytków miejskich, przygotowanie publikacji ,, Dzierzgoń – drogi do polskości”, akcja sadzenia drzew, pieczenie patriotycznych ciasteczek. Celem było zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości w połączeniu z lokalnym kontekstem wydarzeń z I poł. XX wieku.

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f