single.php
100

100 lat Plebiscytu na Powiślu, Kultura -Interwencje 2020


Zadanie rozpoczęło się od powołania interdyscyplinarnej grupy badawczo-projektowej. Powiśle to region ciągle wspólnie tworzony i musi się to odbywać w połączeniu tradycji i nowoczesności. Dalsze prace polegały na odwiedzinach w muzeum Zamek w Kwidzynie i praca ze źródłami. Został tworzony wzór w ścisłych konsultacjach z naukowcami. Po stworzeniu pięknego i wyróżniającego się wzoru zaprojektowaliśmy na jego podstawie logo Festiwalu, ogromny baner sceniczny oraz gadżety dla mieszkańców. Następnie powstać zaczął mural na jednym z murów okalających DOK. Odbyły się także dwa wykłady naukowe dr historii Justyny Liguz i dr etnologii Aleksandry Paprot-Wielopolskiej. Odbyły się także warsztaty plastyczne z wzorem powiślańskim dla dzieci w DOK, 15 świetlicach wiejskich i WTZ. Cały czas trwały także prace przygotowujące Festiwal 4 Kultur polegające na zbieraniu informacji o dawnych zwyczajach regionu w oparciu o to przygotowanie scenariusza widowiska oraz aranżacji muzycznych. Do udziału w widowisku zaprosiliśmy także dzieci i młodzież z sekcji artystycznych DOK.

Wykład dr Aleksandry Paprot-Wielopolskiej „Dziedzictwo kulturowe Powiśla – tradycja a nowoczesność”
https://www.youtube.com/watch?v=QJzKstVWXBY

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f