single.php
19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży


My również uczestniczymy w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę i uczyć widzieć więcej. Ostatnią data kampanii będzie 20 Listopada; 30 lat temu w tym dniu ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka.
Dzieci uczęszczające na nasze zajęcia plastyczne uczyły się od naszej instruktorki Magdaleny o prawach dziecka i o tym czym jest przemoc. Dodatkowo tworzyły różne prace zawierające kolor pomarańczowy.

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f