single.php

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA DZIERZGOŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY


 

Jeśli masz pasję do kultury, doświadczenie w zarządzaniu oraz chcesz aktywnie uczestniczyć w rozwoju kulturalnym naszego miasta, to jest to idealna okazja dla Ciebie!

Oferty przystąpienia do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury” w terminie do 15 lipca 2024 roku do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, lub przesłać listownie na adres urzędu.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

 

 

Do pobrania

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f