single.php
Patriotyzm Jutra

Patriotyzm Jutra


Pierwszym zadaniem projektu było sześciodniowe dwugodzinne warsztaty plastyczne z komiksem w instytucji kultury, które poprowadził lokalny artysta p. Bohdan Paczkowski. Poprzez stworzenie plansz komiksowych przez p. Bohdana Paczkowskiego mieszkańcy i uczestnicy eventu historycznego zapoznali się z historią miasta. Dzięki warsztatom komiksowym uczestnicy poznali legendy Dzierzgonia, które zostały przedstawione przez p. Marię Budzińską. Uczestnicy używając swojej wyobraźni przełożyli legendy na kartkę papieru z czego powstał 8-metrowy baner.

Patriotyzm Jutra Patriotyzm Jutra Patriotyzm Jutra

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f