single.php
Zajęcia plastyczne wracają z nową, wybuchową energią

Kreatywne zajęcia


Na kreatywnych zajęciach dzieci nauczą się wyzwalać ekspresje, rozwijać twórczą inicjatywę, pomysłowość a przede wszystkim wiarę we własne siły, ponadto pobudzą rozwój umysłowy i emocjonalny. Dzięki instruktorce Magdalenie Zelmańskiej dzieci poznają różne techniki malarskie i kreatywne użycie różnorakich materiałów do stworzenia unikalnych prac a ponadto nauczą się nowych umiejętności podczas świetnej zabawy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku od 15:00 do 17:00.
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ – KORZYŚCI

 • Uwrażliwienie jednostki na piękno natury.
 • Nauka niezależności i samodzielnej organizacji czasu wolnego
 • Nabywanie i usprawnianie umiejętności manualnych, plastycznych, muzycznych, językowych, artystycznych.
 • Poznawanie i rozwijanie własnych możliwości twórczych, talentów i zdolności.
 • Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych decyzji i działań.
 • Kształtowanie postawy badacza ciekawego świata i zachodzących w nim zjawisk.
 • Kształtowanie zdolności analizowania
 • Otwartość na nowe pomysły brak szufladkowania i niwelowanie myślenia szablonowego.
 • Budowanie silnego poczucia wartości, akceptacja siebie.
 • Nauka wyrażania swoich uczuć i emocji za pomocą różnych metod i środków wyrazu.
 • Integracja z grupą, nauka życia w społeczeństwie

Nocleg w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Partnerzy/sponsorzy

Formularz Kontaktowy

f